NEWS UPDATE :  

OSIS

OSIS

SUSUNAN PERSONALIA ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) MTs AL HIKMAH 2 BENDA SIRAMPOG BREBES JAWA TENGAH PERIODE 2014/2015
A. DEWAN PELINDUNG
PELINDUNG     :  K. H. SHOLAHUDDIN MASRURI
PENASEHAT     : Drs. H. MUSTOFA
PEMBINA     : NASIRUDIN, S. Pd
PEMBANTU AKTIF     : OSIS PERIODE 2013/2014
B. DEWAN HARIAN
KETUA PUTRI     : ANNIS NURBAETI
KETUA PUTRA     : SHOLIHU MA SHUM DIMYATI
SEKRETARIS UMUM    : RIZKY MAHENDRA
SEKRETARIS  I     : AGHISNA ROSYADA
SEKRETARIS II     : IBNU KAUTSAR ATS TSAURI
BENDAHARA UMUM     : HAFIZH MELFIN
BENDAHARA I     : HANAYA AYU TABITA
BENDAHARA II     : HANAN FUADI
BENDAHARA III     : NURUL ZIFA
C. DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
DEPT. PENDIDIKAN    : UBAIDIRRAHMAN
              ATIQOH NUR HABIBAH
ANGG. DEPT. PENDIDIKAN     : MUHAMMAD HILMI
             RIFQI SYAIFUDDIN ABDILLAH
             ILYAS AJI MAULANA
             MAULIDA IKRIMAH
             WIDYA DWI CAHYANI
             EKA AMALIA KARTIKA
DEPT. KEAMANAN         : DIDIK GEGER PRAYOGA
             ALFI NUR SYAKRIN
ANGG. DEPT. KEAMANAN     : ALFIN MA ARIF
             MALIK IBRAHIM
             A. IBNU SHOBIRIN
             UUT UTAMI
             NENI ULPIATU MUNAWAROH
             INSNA MINANI AZIZY
DEPT. PERLENGKAPAN     : ALAM FAJAR GHOZALI
             YAUMI AL AFGANI
ANGG. DEPT. PERLENGKAPAN : IFDAL FAHMI SYAHWIDI
             IBNOE ADJIE SAPUTRA
             ROBITH ABDULLAH
             ETTI SEPTIKA KUSUMA DEWI
             AULIA SAFRINA
DEPT. KEBERSIHAN     : SAEFULLOH
             MAR ATUS SHOLIHAH
ANGG. DEPT. KEBERSIHAN     : HAFIZH MELFIN
             RAHMAT RAMADHAN
             FAHMI MUFAQIH
             RESA MUJAHIDAH
             YULI RENITASARI
             DARMAYANTI
DEPT. UPACARA         : NUR KHOLISH
             ZUHROTUNNISA
ANGG. DEPT. UPACARA     : RIFKI WAHYU HERMAWAN
             ALIF KHUDZAIFAL
             WAHYUDIN
             INDAH FATIMATUS ZAHRO
             ERNA SULISTIANINGSIH
             ZAHRATUL JANNAH
DEPT. KESENIAN         : WIBAYU AKHMAD RAMADHANI
             APRI FARIDAH LAELATUN NIKMAH
ANGG. DEPT. KESENIAN     : M. RUCHIYAT
             M. MALIKI
             M. ZAKARIA
             QURRATI AINI HAMIDAH
             NADIA MUTIARA YASMIN
             SITI NUR KHALIMAH
DEPT. MADING         : M. ZAENUL AKHSAN
             TINA ULWIANA
ANGG. DEPT. MADING     : DIHAN ABDILLAH
             M. FACHRI HIBATULLAH
             ADE IRFAN SUPARYO
             MUHAMMAD MAULANA WALUYO
             ERWIN ASABIL
             ABU KHOER ANNUR
             ANNISA NUR SAPUTRI
             ZUHA ARROYAN
             ANISA IKA ROHMAH
             ALYA MUNA NABILA
             DELLA AZIZAH PURNOMO
DEPT. OLAHRAGA         : KHOLILURROHMAN
             IMA RAHMAWATI
ANGG. DEPT. OLAHRAGA     : ALFI IMDADDUROHMAN
             MUTAMAKIN AMIN
             FAUZAN FARID
             VIKA ISTIQOMAH
             RICHLA MUNA
             ZALFA UL RIFDAH